Najava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 01.12.2021. godine, sa početkom u 09:30 održaće se radionica, mesto Sakar , opština Mali Zvornik, Domaćinstvo Radić Gorana
sa temom:
1. 09:30 do 10:30 Pravilan način sadnje voća , savetodavac Zlatica Krsmanović

Cilj radionice je da se proizvođačima pokaže pravilan način sadnje voća sa kopanjem jamića.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica