Najava: RADIONICA-PSSS Negotin

Dana 28.06.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Negotin , opština Negotin, Gazdinstvo Poljoprivredne škole Bukovo
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Zoohigijenski uslovi na farmi , savetodavac Dragan Radosavljević

Cilj ove radionice jeste praktični pregled zoohigijenskih uslova na farmi i uklanjanje nedostataka.
Koordinator: Dragan Radosavljević

Izvor: PSSS Negotin