Najava: RADIONICA-PSSS Niš

Dana 24.02.2022. godine, sa početkom u 14:30 održaće se radionica, mesto Glogovica , opština Aleksinac, Na gazdinstvu Živković Igora
sa temom:
1. 14:30 do 15:30 Određivanje lakopristupačnog azota N-min metodom , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj radionice je da se prisutnim polj.proizvođačima na gazdinstvu odredi količina lakopristupačnog azota aparatom Nitraček kako bi znali tačnu količinu neophodnog azota za predstojeću prihranu kao i vrstu min.đubriva na osnovu ph vrednosti sa parcele.Radionica će biti organizovana uz sve predviđene mere za neširenje KOVID virusa.
Koordinator: Ivan Rangelov

Izvor: PSSS Niš