Najava: RADIONICA-PSSS Niš

Dana 12.07.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Batušinac , opština Merošina, Gazdinstvo Jovanovic Miroslava
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Odredjivanje lako pristupacnog azota N-min metodom , savetodavac Tanja Petrović

Radionica ima za cilj da prisutnim proizvodacima na uzorku zemljista odredi lako pristupacan azot N-min metodom kako bi odredili kolicinu potrebnog azota za djubrenje paprike na otvorenom.Pored utvrdjivanja potrebnih kolicina djubriva proizvodjaci ce dobiti preporuku u kojim fazama rasta primeniti djubrivo.
Koordinator: Tanja Petrović

Izvor: PSSS Niš