Najava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 26.11.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Muslimansko humanitarno društvo “Merhamet Sandžak”
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Prikaz izrade programa jesenje ishrane voćnih vrsta , savetodavac Silvija Hodžić

Najavljena radionica ima cilj da upozna prisutne sa pravilnom i blagovremenom jesenjom ishranom voćaka.
Voćarske drvenaste vrste su višegodišnje vrste koje za razliku od zeljastih vrsta (povrće, cveće, lekovito bilje), imaju specifičnu, kasnu reakciju na đubrenje, te se efekti obavljenog đubrenja vide nakon šest meseci (izuzetak iz ovog pravila je đubrenje azotom). Zbog toga je pravilno jesenje đubrenje vrlo važno – efekti su vidljivi tek u proleće sledeće vegetacije.
Međutim, baza pravilnog jesenjeg đubrenja je analiza zemljišta (za sve drvenaste vrste) i analiza lista/plodova za intenzivne, visokorodne zasade. Na osnovu rezultata analize moguće je utvrditi tačne količine potrebnih đubriva i obaviti pravilno đubrenje.
Koordinator: Silvija Hodžić

Izvor: PSSS Novi Pazar