Najava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 25.07.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Lukare , opština Novi Pazar – grad, PG Muhedina Murtezića
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Zaštita paradajza u zatvorenom prostoru. , savetodavac Tanja Mihajlović

Cilj radionice je da upozna prisutne poljoprivredne proizvođače sa zaštitom paradajza u zaštićenom prostoru.
Koordinator: Tanja Mihajlović

Izvor: PSSS Novi Pazar