Najava: RADIONICA-PSSS Pirot

Dana 29.07.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Lukavica , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Dimitrijević Danijela
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Probirna berba maline Polana uz primenu dobre higijenske prakse , savetodavac Goran Svetozarević

Na praktičan način prikazati prisutnim poljoprivrednim proizvođačima, probirnu berbu maline sorte Polana uz adekvatnu primenu dobre higijenske prakse.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot