Najava: RADIONICA-PSSS Poljoservis

Dana 28.06.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Sokobanja , opština Sokobanja, Poljoprivredno gazdinstvo Dragiše Živanović-a
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Praktičan prikaz određivanja projektnih kriterijuma za instaliranje sistema za navodnjavanje kapanjem , savetodavac Valentina Aleksić

Održavanje ove radionice ima za cilj praktičan prikaz određivanja osnovnih projektih kriterijuma za instaliranje sistema za navodnjavanje kapanjem.
Koordinator: Valentina Aleksić

Izvor: PSSS Poljoservis