Najava: RADIONICA-PSSS Poljoservis

Dana 16.04.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Štrbac , opština Knjaževac, Poljoprivredno gazdinstvo Danilke Antić
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Praktičan prikaz inovativnih rešenja preliminarnih merenja parametara zemljišta , savetodavac Valentina Aleksić

Na najavljenoj radionici biće prikazana inovativna rešenja analize parametara zemljišta u proizvodnji povrća .
Radionica će biti održana uz primenu
Koordinator: Valentina Aleksić

Izvor: PSSS Poljoservis