Najava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 19.04.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Petkovica , opština Šabac – grad, Gazdinstvo Svetlane Protić
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Način uzimanja uzorka zemljišta za agrohemijsku analizu , savetodavac Gordana Rehak

Na ovoj radionici će se na licu mesta pokazati kako i na koji način treba uzeti uzorak zemljišta za agrohemijsku analizu.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac