Najava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 25.11.2021. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Pocerski Metković , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Makević Dragan
sa temom:
1. 08:00 do 08:45 Pravilno uzimanje uzoraka zemljišta za agroh.analizu. , savetodavac Svetlana Zlatarić


Koordinator: Svetlana Zlatarić

Izvor: PSSS Šabac