Najava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 18.07.2022. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Belotić , opština Bogatić, Poljoprivredno gazdinstvo Mladena Smiljanić
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Identifikacija štetnih organizama u paprikama , savetodavac Sanja Popović


Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac