Najava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 05.08.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Bogatić , opština Bogatić, Gazdinstvo Siniša Berić
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Priprema silaže od kukuruza , savetodavac Gordana Rehak

05.08.2022. god. održaće se radionica u vezi pripreme silaže od kukuruza, jer se predlaže iskorišćavanje useva kukuruza koji usled intenzivne suše nije u stanju da donese rod. Pojasniće se značaj određivanja vremena pripreme.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac