Najava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 15.09.2020. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac, Poljoprivredno gazdinstvo Ivana Lazića
sa temom:
1. 09:30 do 10:05 Tumačenje pravilnika o kreditnoj podršci u poljoprivredi , savetodavac Mladen Pavlović

Prisutni poljoprivredni proizvođači biće informisani o pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku.
Koordinator: Mladen Pavlović

Izvor: PSSS Beograd