Najava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 15.09.2020. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Obrenovac , opština Beograd-Obrenovac, Prostorije odelenja za poljoprivredu opštine Obrenovac
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Tumačenje pravilnika o kreditnoj podršci u poljoprivredi , savetodavac Zlatko Vampovac

Na tribini prisutni poljoprivredni proizvođači biće informisani o pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku.
Koordinator: Zlatko Vampovac

Izvor: PSSS Beograd