Najava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 07.07.2022. godine, sa početkom u 12:30 održaće se tribina, mesto Sipić , opština Rača, Poljoprivredno gazdinstvo Zorana Nikolića
sa temom:
1. 12:30 do 13:00 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Lidija Vulović

Cilj održavanja tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primenom Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac