Najava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 26.09.2020. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Vitkovo , opština Aleksandrovac, Gazdinstvo Arsić Bratislava
sa temom:
1. 19:00 do 19:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj tribine je da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuje Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac