Najava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 25.08.2020. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Aleksinac , opština Aleksinac, Sala komiteta
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilnik za osiguranje , savetodavac Tanja Petrović

Cilj tribine je da se prisutni proizvođači upoznaju sa uslovima i načinom ostarivanja prava na podsticaje za premiju osiguranja useva,životinja,višegodišnjih zasada kao i maksimalnim iznosom podsticaja i rokovima podnošenja zahteva.
Koordinator: Tanja Petrović

Izvor: PSSS Niš