Najava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 22.07.2022. godine, sa početkom u 10:30 održaće se tribina, mesto Krušje , opština Aleksinac, Gazdinstvo Pertrović Ljubomira iz Krušja
sa temom:
1. 10:30 do 11:15 Osiguranje useva od prirodnih nepogoda , savetodavac Saša Stanković

Cilj tribine je uputiti proizvođače u značaj osiguranja useva od grada, mogućnostima da se od strane MPŠV koriste podsticajna sredstava za osiguranje useva.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš