Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 27.08.2020. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Sjenica , opština Sjenica, Prostorije “Društvo Rožajac” A. Abdagića bb
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Pravilnik za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva , savetodavac Zumreta Trtovac

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva kojim se bliže propisuju vrste podsticaja programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti koji obuhvataju podsticaje za upravljanje rizicima premije osiguranja useva, plodova, rasadnika, mladih višegodišnjih zasada uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva, kao i maksimalni iznosi podsticaja po pojedinoj vrsti podsticaja i po korisniku.
Koordinator: Zumreta Trtovac

Izvor: PSSS Novi Pazar