Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 04.03.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, poljoprivredno gazdinstvo Đurković Dragana
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Prezentacija Javnog poziva IPARD-a za nabavku novog traktora, , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj tribine je prezentacija Javnog poziva IPARD-a za nabavku novog traktora, i upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa uslovima i načinom apliciranja.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar