Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 28.07.2022. godine, sa početkom u 12:30 održaće se tribina, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Udruženje pčelara “Novi Pazar”
sa temom:
1. 12:30 do 13:15 Pravilnik o preradi malih količina proizvoda biljnog porekla na gazdinstvima , savetodavac Silvija Hodžić

Cilj najavljene tribine je upoznati proizvođače sa Pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane, kojim će poljoprivrednim gazdinstvima biti omogućeno da legalno prerađuju primarne biljne proizvode i time, kroz dodatu vrednost, obezbede prihode.
Koordinator: Silvija Hodžić

Izvor: PSSS Novi Pazar