Najava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 17.02.2022. godine, sa početkom u 14:00 održaće se tribina, mesto Berilovac , opština Pirot, Gazdinstvo Dragana Veličkovića
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj tribine je da se proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot