Najava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 15.07.2022. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Donji Striževac , opština Babušnica, Gazdinstvo Mitić Dušana
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Pravilnik za premiju osiguranja, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj tribine je da se proizvođači upoznaju sa Pravilnikom MPŠV za osiguranje, sa uslovima regresiranja osiguranja životinja, useva, višegodišnjih zasada itd. ( visina podsticaja, potrebna dokumentacija, rokovi za podnošenje zahteva).
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot