Najava: TRIBINA-PSSS Prokuplje

Dana 06.12.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Nova Božurna , opština Prokuplje, Mesna kancelarija
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Aktuelni Pravilnici MPŠV , savetodavac Duška Petrović

Informisanje poljoprivrednih proizvođača o aktuelnim Pravilnicima MPŠV
Koordinator: Duška Petrović

Izvor: PSSS Prokuplje