Najava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 28.09.2020. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Suvodanje , opština Valjevo – grad, Gazdinstvo Isailović Marije
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Podsticaji za podizanje višegodišnjih zasada voća , savetodavac Đorđe Sovilj

Tokom tribine poljoprivredni proizvođači će biti upoznati sa merama podrške i podsticajima za podizanje višegodišnjih zasada voća od strane MPŠV i od strane grada Valjeva.
Koordinator: Đorđe Sovilj

Izvor: PSSS Valjevo