Najava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 09.12.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Boljevac , opština Boljevac, mala sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu PG-a za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Saša Stamenković
2. 10:35 do 11:05 Pravilnik o podizanju višegodišnjih zasada voća , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje, kao i sa Pravilnikom o podizanju višegodišnjih zasada voća.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar