Najava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 27.06.2022. godine, sa početkom u 15:00 održaće se tribina, mesto Valakonje , opština Boljevac, PG Andrejević Nemanje
sa temom:
1. 15:00 do 15:30 Pravilnik o podsticajima kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o podsticajima kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar