OBJAVA: DAN POLJA KUKURUZA – PSSS BEOGRAD

         Dana 19.08.2020. godine, sa početkom u 10:00 h, na oglednoj parceli proizvođača Milojević Goran , Međulužje ( Mladenovac)u organizaciji PSSS Beograd, održana je  manifestacija Dan polja kukuruza ( hemijski ogled). Posejan  je NS-4024  hibrid kukuruza na površini od 2 ha. Saradnja je napravljena sa tri hemijske kuće: Galenika-fitofarmacija, Agroarm i Agrosava . Parcela je podeljena na četiri jednaka dela i tretirano je sa herbicidima ovih hemijskih kuća a četvrta parcelica je  bez tretiranja- kontrola.
      Cilj Dana polja je da se izvrši pregled parcele, ocena zakorovljenosti , odnosno sumiranje i  ocene efikasnosti herbicida sa posebnim osvrtom na kontrolnu parcelu na kojoj nije izvršeno tretiranje.Poljoprivredni proizvođači su  na ovaj način izvršiti odabir hemijskih preparata za narednu setvu 2021.god.

 
PSSS Beograd
Bojan Mijatović, koordinator
Učesnici  na realizaciji  ogleda :Milica Janković i Dragana Stoiljković