OBJAVA: DAN POLJA SUNCOKRETA – PSSS NIŠ

Dana 20.08.2020. sa početkom od 11 sati u selu Katun,opština Aleksinac, savetodavci PSSS Niš u saradnji s proizvodjačem Sašom Ilićem iz Katuna održali su Dan polja suncokreta. Na prezentaciji su proizvodjači mogli videti najbitnije karakteristike 10 hibrida suncokreta, tri selekcione kuće. Cilj  održavanja dana polja,  je da proizvodjači ovog područja mogu videti karakteristike predstavljenih hibrida na prezentaciji i da ih eventualno u buduće zaseju na svojim parcelama.

Izvor: PSSS Niš