OBJAVA: DAN POLJA ZDRUŽENOG USEVA KUKURUZA I SOJE ZA SILAŽU- PSSS POLJOSAVET LOZNICA

Savetodavac za ratarsvo i povrtarstvo PSSS Pojosavet iz Loznice, Dušan Despotović, je dana 07.09.2020.godine, na domaćinstvu Milana i Miloša Dimitrijevića iz Kašica, Ljubovija, održao je Dan polja Združenog useva kukuruza i soje silažu.
Prisutnima je prezentovana primenjena agrotehnika na ogledu, kao i rezultati predhodnih ogleda. U toku siliranja, vršeno je merenje prinosa silo mase. Sa 6 mesta na parceli, uzeti su uzorci sa po 14.28m. Premerena silo masa uzorka, preračunata na jedinicu površine je 53t/ha

Koordinator ogleda: Dušan Despotović, savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo
Izvor: PSSS Poljosavet Loznica