Objava: Dana polja krmnog graška

Dani polja krmnog graška su održani 12.07.2022.godine na imanju poljoprivrednog gazdinstva Ljubiše Neškovića u Kratovu, opština Priboj.

Dani polja su rađeni sa jednom sortom jarog graška (Junior), s obzirom da nije postojala mogućnost  za dobijanje semena od drugih semenskih kuća. Seme jarog graška je nabavljeno od Instituta Novi Sad. Ogled je postavljen na površini od 30 ari.

Predsetvena priprema je rađena sa rotofrezom na 7 dana pred setvu a đubrenje na osnovu agrohem.analize sa NPK 8:24:16 u količini od 250kg/ha.

Dani polja su održani sa ciljem uvođenja ove biljne kulture na ovo područje gde do sada nije rađena, kako bi se poljoprivredni proizvođači upoznali sa agrotehnikom proizvodnje ove mahunarke kao i sa njenim karakteristikama.

Drugi cilj uvođenja ove kulture na ovom području je dobijanje bolje (proteinske) hrane za ishranu prevashodno krupne stoke, što će značajno uticati na manju upotrebu koncentrovanog hraniva u njihovoj ishrani a čime će se značajno uticati na prirast i kvalitet dobijenih proizvoda.

Takođe uvođenjem ovog hraniva će se značajno pojeftiniti ishrana domaćih životinja.

Pored svega navedenog uvođenjem krmnog graška u plodosmeši će se značajno popraviti struktura zemljišta kao i obogaćivanje zemljišta azotom (radi se o azotofiksatoru), te će se na takvim zemljištima izbeći upotreba azotnih đubriva čija je cena tokom ove godine značajno porasla u odnosu na prethodne godine.

Koordinator Ljubodrag Pantelić