Objava: Dana polja kukuruza – PSSS Prokuplje

Dana 28.07.2022 godine na ekonomij srednje poljoprivredne škole Radoš Jovanović-Selja u Prokuplju, ulica Hisarska bb,PSS Prokuplje održala je tradicionalnu manifestaciju Dani Polja kukukuruza. Na oglednoj parceli zastupljeni  su hibridi 4 semenske kuće i to: LG: LG 31545; LG 31555; LG  Invador; LG  Lineade; LG  31390 AS: AS 54; AS 72; AS 201 BC: BC418b;BC Riđan; BC Pajdaš PIONEER: P 0856.

Prisutni poljoprivredni proizvođači bili su upoznati sa agrotehnikom kao i karakteristikama hibrida.

Koordinator: Radovan Bjelica
Saradnici na ogledu: Petković Aleksandar i Davidović Tanja

 

Izvor: PSSS Prokuplje