Objava: Dana polja sejanih trava – PSSS Kosovska Mitrovica

Dana 21.07.2022.godine PSSS Kosovska Mitrovica je održala Dan Polja smeše sejanih trava na gazdinstvu Bošković Miloša u mesto Dobrava, opština Leposdavić.

Na ovoj manifestaciji je prisustvovalo 16 poljoprivrednih proizvođača.U ogledu su zastupljene smeše trava Instituta za krmno bilje iz Kruševca i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.Cilj postavljenja ovog ogleda je bio uspešnost gajenja ovih smeša trava na našem proizvodnom području.Kvalitet (hemiski sastav) će biti ispitan u Institutu za krmno bilje 

iz Kruševca,koji će biti prezentovan kao i ostalo poljoprivrednim proizvođačima na Zimskoj školi u toku godine.Zbog visokih temperatura bio je izostanak većeg broja proizvođača.

 Koordinator: Zoran Milosavljević savetodavac ratarstva