Objava: Dana polja strnih žita – PSSS Kruševac

Dana 29.06.2022 godine sa početkom u 11:00 časova u organizaciji PSSS Kruševac, održana je  manifestacija  Dan polja strnih žita Demonstracioni ogled je postavljen na gazdinstvu Krstić Siniše , parcela se nalazi u mestu Veliki Šiljegovac  (KO Kruševac), Grad Kruševac.
Cilj realizacije ogleda  je  utvrđivanje  koja od zasejanih sorata  je ispoljila  najbolju  adaptibilnost i prinos u  uslovima ove  proizvodne  godine . Takođe, u ogledu  će  biti izmeren procenat vlage u zrnu. Sve ovo može biti od velike koristi proizvođačima prilikom odabira sorti  za narednu proizvodnu godinu. Na danu polja je bilo prisutno 20 poljoprivrednih proizvođača.

Izvor: PSSS Kruševac