Objava: Dana polja strnih žita – PSSS Užice

Dani polja ozimih strnih žita su održani 07.07.2022.godine sa kojima se završava ogled. Prisutnima na danima polja su predočene agrotehničke mere koje su sprovođene (rađene) tokom vođenja ogleda. Na ogledu je postavljen sortiment sa standardima i novim sortama.

U ogledu je posejan sortiment od pet semenskih kuća i to:

 1. Institut NS,
 2. Institut KG,
 3. Institut BC,
 4. Galenika – fitofarmacija
 5. Agrosava.

Od 27 sorata strnih žita zastupljeno je 17 sorata pšenice, 7 ječmova i 3 tritikalea.

Ogled je postavljen 17.11.2022.godine. Predusev na parceli je bio kukuruz a nakon toga je rađeno duboko oranje a đubrenje je rađeno na osnovu agrohemijske analize. Priprema zemljišta je urađena rotacionom drljačom i setvospremačem oranje i priprema su značajno bile otežane zbog vremenskih prilika – neprilika koje su pratile postavljanje ogleda kao i sveukupnu jesenju setvu.

Za đubrenje je upotrebljeno NPK  đubrivo 3 x 16 u količini od 300kg/ha. Ogled je zasnovan na površini od 2,50ha.

Prihrana je urađena sa 200kg/ha KAN-a . Uništavanje korova je urađeno 19.05.2022. sa Tezisom, 10 g / ha, Bonacom, 0,4 l /ha, Interium , 0,5 l/ha.

Zaštita od bolesti je rađena 21.05.2022. i to sa Antre plus 1,5l/ha, Poluks  0,2 l/ha.

Procena prinosa će biti urađena naknadno merenjem po sortama.

Cilj postavljanja ogleda: uvođenje novog sortimenta između semenskih kuća kao i upoređivanje sa standardima u smislu tolerantnosti na bolesti, štetočine, stresne uslove proizvodnje, prinos, kvalitet itd.

Značaj ogleda je edukacija učenika poljoprivredne škole tokom praktične nastave počevši od osnovne obrade, pripreme setve itd sve do žetve.

Zastupljene sorte u ogledu su:

 

NS sorte:

 1. Igra
 2. Grivna
 3. Simonida
 4. Rajna
 5. Zvezdana
 6. Epoha
 7. Obala
 8. Litos
 9. Parko
 10. Talas

KG sorte:

 1. Perfekta
 2. Kruna
 3. Takovčanka
 4. Aleksandra
 5. Triumf
 6. KG-20
 7. Bingo
 8. Rekord
 9. Grand

BC sorte:

 1. Darija
 2. Anika
 3. Bosut
 4. Srećko

GALENIKA:

 1. Avenija
 2. Amstrong

AGROSAVA:

 1. Alhambra
 2. Apiko