Objava: Dana polja suncokreta – PSSS Jagodina

Na oglednoj parceli Radiše Radisavljevića iz Medveđe, održan je dan polja suncokreta. Savetodavci su upoznali prisutne proizvođače sa primenjenom agrotehnikom u ogledu, a prisutni predstavnici semenskih kuća sa osobinama hibrida.

Koordinator ogleda Miodrag Simić

Izvor: PSSS Jagodina