Objava: Dana polja suncokreta – PSSS Niš

Dana 14.07.2022, savetodavci PSSS Niš, održali su Dan polja suncokreta u selu Katun, opština Aleksinac, sa početkom od 10 i 30 sati na parceli proizvođača Nešić Alkesandre iz Katuna. Na prezentaciji ogleda suncokreta, proizvođačima su predstavljeni najperspektivniji hibridi suncokreta tri selekcione kuće, Instituta za ratarstvo Novi Sad, Sindžente i Pionira. Prisutni proizvođači su upoznati sa agrotehnikom koja je sprovedena u ogledu i sa agroekološkim uslovima tokom vegetacije suncokreta. Na Danu polja proizvođači su mogli da razmene dosadašnja iskustva i dobijenim rezultatima prinosa u predhodnim godinama.

Izvor: PSSS Niš