Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

Dana 21.09.2020. godine, sa početkom u 14:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Velika Ivanča , opština Beograd-Mladenovac, Poljoprivredno gazdinstvo Dušice Živković sa temom:
1. 14:30 do 15:15 Procenjivanje telesne i proizvodne kondicije u zapatu mlečnih krava , savetodavac Dragoljub Krajnović

Namera je bila da se okupljenim uzgajivačima mlečnih krava pokaže način procenjivanje telesne i proizvodne kondicije u zapatu mlečnih krava na gazdinstvu.
Koordinator: Dragoljub Krajnović

Izvor: PSSS Beograd