Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

Dana 28.07.2022. godine, sa početkom u 12:02 održana je obilazak ogledne farme, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac,
sa temom:
1. 12:02 do 12:45 Dobra poljoprivredna praksa u povrtarstvu i značaj udruživanja u poljoprivredi , savetodavac Mladen Pavlović

Posete će imati namenu da ukaže na dobru poljoprivrednu praksu u povrtarskoj proizvodnji kroz ostvarene ekonomske rezultate po hektaru proizvodnje i upozna prisutne poljoprivredne proizvođače o značaju zadrugarstva i udruživanja u poljoprivredi.
Koordinator: Mladen Pavlović

Izvor: PSSS Beograd