Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Čačak

Dana 17.09.2020. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Gornja Gorevnica , opština Čačak – grad, Na gazdinstvu Miroslava Milojevića
sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Primer dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Slađana Petrić

Cilj organizovanja posete oglednoj farmi je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa dobrom poljoprivrednom praksom, značajem korišćenja podsticaja Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede radi planiranja investicija kao i značajem planiranja proizvodnje i vođenja evidencije o troškovima i prihodima na gazdinstvu.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak