Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 24.06.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lipovica , opština Despotovac, Gazdinstvo Trailović Dragana
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Ivana Gligorijević

Na oglednom gazdinstvu proizvođačima će biti ukazano na primenu dobre higijenske prakse u proizvodnji maline.Biće ukazano na kritične tačke moguće kontaminacije plodova i mere koje treba preduzeti za njihovo otklanjanje.
Koordinator: Ivana Gligorijević

Izvor: PSSS Jagodina