Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 26.07.2022. godine, sa početkom u 10:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Svilajnac , opština Svilajnac, gazdinstvo Goran Jolović
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Prikaz agrotehnike u zasadu kruške , savetodavac Vesna Vasić

Obilazak ogledne farme sa grupom dece – prikaz agrotehnike u zasadu kruške.
Koordinator: Vesna Vasić

Izvor: PSSS Jagodina