Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kragujevac

Dana 10.08.2020. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Čestin , opština Knić,
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Kontrolisanje ambijentalnih uslova u objektu za držanje mlečnih krava , savetodavac Violeta Petrović Luković

Cilj obilaska ogledne farme bio je utvrđivanje načina kontrolisanja ambijentalni uslovi u objektu za držanje mlečnih grla, sa posebnim akcentom na njihov uticaj na pojavu bolesti i proizvodnost mlečnih grla.
Koordinator: Violeta Petrović Luković

Izvor: PSSS Kragujevac