Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kragujevac

Dana 28.08.2020. godine, sa početkom u 12:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad,
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Integralna zaštita zasada kupine , savetodavac Goran Varjačić


Koordinator: Goran Varjačić

Izvor: PSSS Kragujevac