Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kraljevo

Dana 28.07.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Ribnica , opština Kraljevo – grad,
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Vizuelni pregled zasada jabuke na prisustvo jabukinog smotavca , savetodavac Vladimir Kostić


Koordinator: Vladimir Kostić

Izvor: PSSS Kraljevo