Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kruševac

Dana 22.09.2020. godine, sa početkom u 08:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Donji Stupanj , opština Aleksandrovac, Gazdinstvo Bašić Vladice
sa temom:
1. 08:30 do 09:30 Primer dobre poljoprivredne prakse u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Snježana Vujinović

Cilj posete ogledne farme je bio da se poljoprivrednim proizvođačima pokaže primer dobre poljoprivredne prakse u povrtarskoj proizvodnji.
Koordinator: Snježana Vujinović

Izvor: PSSS Kruševac