Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

Dana 11.09.2020. godine, sa početkom u 17:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Navalin , opština Leskovac – grad, Miloš Stojanović
sa temom:
1. 17:00 do 18:00 Praktično korišćenje fertirigatora u zaštićenom prostoru , savetodavac Igor Ristić

Na obilasku ogledne farme je praktično pokazano kako se koristi fertirigator na površinama pod zaštićenom prostoru.
Koordinator: Igor Ristić

Izvor: PSSS Leskovac