Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 13.08.2020. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lešnica , opština Loznica – grad,
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Dobra poljoprivredna praksa , savetodavac Dušan Despotović

Cilj posete gazdinstvu je predsatavljanje dpbre poljoprivredne prakse u radu sa odabranim gazdinstvom
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica