Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 29.11.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lešnica , opština Loznica – grad, Domaćinstvo Željka Filipovića
sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Dobra poljoprivredna praksa , savetodavac Dušan Despotović

Cilj posete je sagledavanje poslovanja gazdinstva i smernice u radu u narednoj godini sa posebnim osvrtom na dobru poljoprivrednu praksu.
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica